Liên hệ trực tiếp:

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Giang

Xã Bình Minh-huyện Bình Giang-tỉnh Hải Dương
0220778861
trungtamgdtxbinhgiang@edu.vn

Dấu * là phần không được để trống